Több száz állás

országszerte

Álláslehetőség itthon és országhatárainkon túl is!
Szellemi vagy fizikai munka álljon Önhöz közelebb, nálunk megtalálja az ideális pozíciót!
Diákmunka keretein belül is elkezdheti a karrierépítést.

Adatkezelési tájékoztató Pannon-Work állás oldal 1.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Munkaerő-közvetítési, toborzási szolgáltatáshoz, saját célú munkaerő-felvételhez kapcsolódó adatkezelésekről

 

A Pannon-Work cégcsoport munkaerőt keres közvetítés, kölcsönzés, diákmunka, nyugdíjas munka végzése céljából, illetve saját részre. Jelen tájékoztató célja, hogy a Pannon-Work által meghirdetett állásokra jelentkezők számára tájékoztatást adjon arról, hogy az álláshirdetésre jelentkezés keretében a jelentkezők személyes adatait a Pannon-Work hogyan kezeli.

1. ADATKEZELŐ

A munkaerőfelvétellel (állásra jelentkezéssel) kapcsolatos személyes adatainak közös adatkezelői a Pannon-Work cégcsoport tagjai, amelyek az alábbiak:

Pannon-Work Zrt.,
Pannon-Work Consulting Kft.,
Pannon-Work Iskolaszövetkezet,
Pannon Student Iskolaszövetkezet,
Munka Mindenkinek Szociális Szövetkezet,
MELÓ-CLUB Munkaszervező Szociális Szövetkezet,
Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet,
Gamax Kft.,
Pannon-Work Diákmunkaszervező Kft.,
Telekontakt Marketing Kft.,
Arrabona-Work Kft.,
PARISATIS Magyarország Kft.,
GamaxMédia Kft.,
APT Vezetési Tanácsadó Kft.

(a továbbiakban: „Pannon-Work” vagy „mi”).

A Pannon-Work vállalkozáscsoport tagjai között létrejött megállapodások alapján elsődlegesen a Pannon-Work Zrt. gondoskodik a jelen adatkezelést érintő tájékoztatásról és a jelen tájékoztató 6. pontjában foglalt jogok érvényesítéséről, a megkeresések megválaszolásáról. Diákmunka kapcsán megkeresését küldheti a Pannon-Work Iskolaszövetkezet, míg nyugdíjas munka esetén a Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet részére is az alábbi elérhetőségekre.

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:
postai levelezési cím:  1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D.
e-mail postafiók:  adatvedelem@pannonwork.hu
telefon:   +36-1-269-3631
web:    www.pannonwork.hu

2. KÖZVETÍTÉS, TOBORZÁS, SAJÁT MUNKAERŐ FELVÉTELE SORÁN A JELENTKEZŐK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

A Pannon-Work cégcsoport munkaerő-közvetítési, toborzási szolgáltatásai keretében kezeli az álláshirdetésekre jelentkezők személyes adatait. A meghirdetett állások között szerepelhet továbbá olyan álláslehetőség is, amelyet maga a Pannon-Work cégcsoport valamely tagja kínál, azaz olyan álláshirdetések, amelyekkel saját magunk részére keresünk munkavállalókat.

Ha Ön valamely állásunkra jelentkezik, akkor eldöntheti, hogy kizárólag a jelentkezéssel érintett állás kapcsán járul hozzá személyes adatainak a Pannon-Work általi kezeléséhez vagy hozzájárul ahhoz is, hogy önéletrajzát és a jelentkezés során megadott további személyes adatait elmentsük az álláskeresői adatbázisunkba. Az álláskeresői adatbázis előnye, hogy beküldött önéletrajzát más álláslehetőségek kapcsán is figyelembe tudjuk venni, és további állásajánlatokkal tudjuk így Önt megkeresni.

Az alábbiakban táblázatosan összefoglaljuk mely adatokat milyen célból, milyen jogalapon mennyi ideig kezeljük.

 


EGY ADOTT ÁLLÁSHIRDETÉSRE

JELENTKEZÉS JELENTKEZÉS HIRDETÉS NÉLKÜL (berepülő önéletrajzok.

ÁLLÁSKERESŐI ADATBÁZIS

Adatkezelés célja

Az álláshirdetésre jelentkezők kiválasztásának lebonyolítása, illetve a kiválasztás előkészítése.

Amennyiben valaki nem egy meghirdetett állásra jelentkezik, hanem csak érdeklődik, hogy van-e az elképzeléseinek megfelelő munkánk aktuálisan, abban az esetben az adatkezelés célja e megkeresés megválaszolása.

Az adatbázisban szereplő személyek részére számukra megfelelő álláslehetőség felajánlása.

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés jogalapja Ön önkéntes hozzájárulása
(GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
Hozzájárulás hiányában a jelentkező a kiválasztásban nem tud részt venni.

Hozzájárulás megadásának formája

Az önéletrajz, motivációs levél, személyes adatai megküldése, további személyes adatoknak a jelentkezés folyamán emailen, telefonon, személyesen vagy egyéb módon történő megadása, hozzáférhetővé tétele.

Külön hozzájáruló nyilatkozat megtételével.

Kezelt személyes adatok köre

- Jelentkezéskor minimálisan szükséges adatok:
• a jelentkező vezetékneve, keresztneve és telefonszáma (azonosítás és kapcsolattartás céljából);
• a jelentkező által beküldött önéletrajz, az abban szereplő valamennyi adat, információ: ide értve a fényképet, életkort, szakmai előéletre vonatkozó adatokat, érdeklődési kört, stb. (Ezek az adatok mind segítik a Pannon-Work-öt a megfelelő munkaerő kiválasztásában, a jelentkező számára megfelelő álláslehetőség felajánlásában.);
• a jelentkező aktuális munkáltatójának megnevezése (Egyes partnereinkkel fennálló megállapodás alapján a velük való együttműködés ideje alatt, illetve azt követő, egyedileg meghatározott időtartam során az adott partner saját munkavállalóit nem kereshetjük meg állásajánlatokkal, őket nem közvetíthetjük. Ezen szerződéses kötelezettségünk betartása érdekében kezeljük a jelentkezők azon személyes adatát, hogy kinél állnak aktuálisan munkaviszonyban. Amennyiben a jelentkezők nem járulnak hozzá ahhoz, hogy kezeljük, kinél állnak munkaviszonyban, részükre közvetítési szolgáltatást nem tudunk nyújtani.)
• a jelentkező iskolai végzettsége, képzettsége és korábbi munkatapasztalatai (munkaköri feltételeknek való megfelelés megítélés céljából);
• megváltozott munkaképességre vonatkozó adat, ha azt az adott munkakör szükségessé teszi (pl. álló munka, fizikai munka)

- Sor kerülhet továbbá az alábbi adatok kezelésére:
• e-mail cím (kapcsolattartási célra)
• érdeklődési körébe tartozó munkakörök (hogy a megfelelő projektre ajánljuk ki)
• születési dátum (ha azt az adott munkakör szükségessé teszi (pl. fizikai munka, illetve hogy a kölcsönvevői igények, az adott munkakör vonatkozásában előszűrést tudjunk végezni kor alapján)
• a kiválasztás során a jelentkező által megadott/rendelkezésre bocsátott további személyes adat: pl. fizetési igény, éjszakai műszak vállalása, távolsági mobilitási hajlandóság, stb. (hogy Önnek megfelelő álláslehetőséget ajánljunk csak)
• meghallgatása során készült feljegyzés (ha van);
• erkölcsi bizonyítvány (ha indokolt annak bemutatása);
• amennyiben akár a Pannon-Work akár a jövőbeli munkáltató cég munka alkalmassági teszt (nyelvi teszt, szövegértési teszt, monotónia tűrés teszt, stb.) elvégzésére kéri fel, az alkalmassági teszt eredménye, az abból levonható következtetés.

Adatkezelés időtartama

A jelen tájékoztató szerinti célokból kezelt személyes adatokat a jelentkező kérésére bármikor töröljük.
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét arra, hogy amennyiben adataik törlését a kiválasztás lezárását megelőzően kérik, abban az esetben a kiválasztásban a továbbiakban nem tudnak részt venni, hiszen nem fog rendelkezésünkre állni a bírálathoz szükséges pályázati anyaguk.
Törlési kérelem hiányában is töröljük a személyes adatokat az alábbi esetekben:

 

A kiválasztás lezárását követő 3 hónap elteltével töröljük az adott álláshirdetés kapcsán kezelt személyes adatokat, kivéve ha a jelen tájékoztatóban foglalt egyéb célból tovább kezelhetjük személyes adatait.

Folyamatosan nyitott pozíció esetén a jelentkezést követő 1 év elteltével töröljük a beérkezett pályázatokat, az annak kapcsán kezelt személyes adatokat. Amennyiben a pozíciót ezt megelőzően lezárjuk, akkor a fenti (lezárás + 3 hó) megőrzési idő alkalmazandó.

azt követő 30 nap elteltével, hogy megállapításra került, nincs az adott pályázatnak megfelelő betöltetlen pozíció, és erről az érintett tájékoztatása megtörtént, és nem kérte felvételét az álláskeresői adatbázisunkba. Az adatbázisba történő feliratkozását követő 2 év elteltével.

Az adatbázisba történő feliratkozását követő 2 év elteltével.

 

3. LINKEDIN

Kollégáink potenciális jelöltek felkutatására igénybe veszik a LinkedIn szolgáltatásait is betartva a LinkedIn felhasználási feltételeit.
Amennyiben kollégáink úgy ítélik meg, hogy Ön esélyes lehet egy adott pozíció betöltésére, a LinkedIn felületén keresztül üzenetben felveszik Önnel a kapcsolatot. Az üzenetben tudatjuk Önnel, hogy kik vagyunk és milyen célból szeretnénk Önnel felvenni a kapcsolatot.
A LinkedIn-en közzétett személyes adatait a LinkedIn felületén kezeljük, onnan nem mentjük ki, kivéve, amennyiben ehhez Ön kifejezetten hozzájárul. Személyes adatait megadhatja továbbá részünkre olyan módon is, hogy holnapunkon keresztül jelentkezik meghatározott állásra vagy regisztrál önéletrajz adatbázisunkba.
A LinkedIn-en történő kapcsolatfelvétellel és a LinkedIn kapcsolat fenntartásával összefüggő adatkezelésünk jogalapja azon jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) f) pont)), hogy potenciális jelölteket értesítsünk aktuális, számukra releváns álláslehetőségekről.
A LinkedIn egy szakmai jellegű közösségi fórum. A LinkedIn adatlap tulajdonképpen az adott személy szakmai önéletrajza. Tekintettel arra, hogy egy népszerű és közismert, elsődlegesen szakmai ismertség növelésére, karrierépítésre szolgáló fórumról van szó, a LinkedIn tagjai számára ismert az a tény, hogy a LinkedIn-en keresztül munkaerő-közvetítők is megkereshetik ajánlatokkal. A LinkedIn felhasználási feltételeiben és adatkezelési tájékoztatójában a LinkedIn felhívja a felhasználói figyelmét arra a tényre, hogy az általuk közzétett személyes adatokat harmadik felek, így különösen munkaerő-közvetítők is megismerhetik, és állásajánlatokkal megkereshetik őket.
A LinkedIn beállításai ezen kívül számtalan lehetőséget adnak a felhasználók számára, hogy profiljuk adattartalmát és annak láthatóságát beállítsák, így a felhasználó szabadon dönthet arról, hogy mit tesz nyilvánosan hozzáférhetővé és mit láthatnak a visszaigazolt partnerei.

4. PROFESSION

A Profession önéletrajz adatbázisába feltöltött önéletrajzokat a Profession felhasználási feltételei szerint jogosultak vagyunk megtekinteni, illetve letölteni, az abban foglalt személyes adatokat a letöltéstől számított 90 napig kezelni. Amennyiben az érintett személy önéletrajzának az általunk történő, 90 napot meghaladó kezeléséhez nem járult hozzá akár úgy, hogy egy álláshirdetésünkre jelentkezett vagy a saját önéletrajz adatbázisunkba regisztrált, akkor a Profession oldalról letöltött önéletrajzot 90 nap elteltével nem kezeljük tovább.

5. FACEBOOK ÁLLÁSOK

Álláshirdetéseket közzéteszünk a Facebook álláshirdetések szolgáltatása keretében is. A Facebook álláshirdetés keretében történő jelentkezés során a Facebook és a Pannon-Work közös adatkezelők.
Az álláshirdetésben szereplő jelentkezés gombra kattintást követően megjelenő adatlapon adhatja meg a jelentkező a személyes adatait. Az adatlap adattartalmát a Facebook automatikusan kitölti, azonban a beírások módosíthatóak. Az Ön által véglegesített adatlapot a jelentkezés gombra kattintva küldheti el számunkra. Jelentkezését azt követően tudjuk a kiválasztás során figyelembe venni, ha a jelentkezését véglegesíti. A véglegesítéshez az Ön részére e-mailben megküldött linken keresztül hozzá kell járulnia ahhoz, hogy személyes adatait a kiválasztás céljából a jelen tájékoztató 2. pontja szerint kezeljük.
Az adatlap kapcsán általunk kezelt személyes adatok:
név, telefonszám, e-mail cím, város, tapasztalat, tanulmányok, megpályázott állás, jelentkezés elküldésének időpontja, adatkezelési tájékoztató elfogadására vonatkozó válasz
Az adatok kezelésének a célja a jelentkezési szándék fogadása és a jelentkezés véglegesítése érdekében történő kapcsolatfelvétel.
Amennyiben a jelentkezését az adatlap elküldését követő 3 napon belül nem véglegesíti, adatlapját töröljük.
Az adatkezelés jogalapja azon jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), hogy potenciális pályázókat gyűjtsünk, jelentkezési szándékokat fogadjuk, végleges jelentkezések érdekében kapcsolatba lépjünk a jelentkező érdeklődőkkel. E jogos érdeken alapuló adatkezelés az Ön személyes adataihoz fűződő jogait nem sérti, hiszen az adatlapot tudatosan abból a célból tölti ki és küldi el számunkra, hogy a meghirdetett állásra jelentkezzen, ebből a célból az adatait kezeljük. Ön tájékoztatást kap továbbá arról is, hogy a Facebook az adatlapot továbbítja a számunkra.

6. FACEBOOK POSZTOK ÉS KOMMENTEK

A Pannon-Work Facebook oldalain posztoljuk egyes, aktuális álláshirdetéseinket. A posztolt álláshirdetésekre a hirdetésben közzétett linken elérhető jelentkezési űrlap kitöltésével lehet jelentkezni. Kommentben történő jelentkezéseket nem tudunk jelentkezésként elfogadni, és kérjük, hogy kommentben személyes adatokat (pl. telefonszám, végzettség, stb.) ne tegyenek közzé.

7. KÖZVETÍTÉSI SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI ADATKEZELÉSEK

7.1. Előszűrés (name-check)

Egyes partnereink esetén előszűrést szükséges végeznünk, amely célja, hogy azt ellenőrizzük, szerepel-e már a jelentkező az adott cég adatbázisában például azért, mert más munkaerő-közvetítő cég már minket megelőzően ajánlotta az adott partnernek vagy esetleg dolgozott már az adott partnernél vagy annak cégcsoportjába tartozó cégnél. Amennyiben ugyanis a jelentkező már szerepel az adott partner adatbázisában, nem áll érdekünkben a közvetítését, kölcsönzését kezdeményezni. Erre tekintettel a Pannon-Work az előszűrés céljára tipikusan a jelentkező nevét és e-mail címét, esetenként, amennyiben az azonosítás érdekében további adat szükséges, a jelentkező anyja nevét és születési adatait átadhatja a potenciális munkáltató / kölcsönvevő részére.
Az előszűrésre elküldött személyes adatokat üzleti jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) f) pont) alapján kezeljük, illetve továbbítjuk megbízónk részére. Amennyiben ugyanis az adott személy közvetítése, kölcsönzése alapján megbízási díjra nem leszünk jogosultak, akkor nem áll érdekünkben az adott személynek az adott megbízó részére történő közvetítésének, kölcsönzésének folytatása.
Lehetőséget biztosítunk az érintett jelentkezők számára, hogy előzetesen közöljék velünk, mely munkáltatókkal nem szeretnének kapcsolatba kerülni, így elkerülhető, hogy az érintett által nem kívánatos munkáltató részére küldjük a személyes adataikat előszűrésre.
Az előszűrés eredményét pedig negatív visszajelzés esetén, azaz amennyiben az adott személy nem közvetíthető, a visszajelzést követően töröljük. Pozitív visszajelzés esetén, azaz, ha az adott személy nem szerepel a megbízó adatbázisában, akkor az előszűrés eredményét az adott közvetítésből származó megbízási díjunk érvényesítésére vonatkozó igényünk elévülési ideig (5 év) az igényérvényesítéshez fűződő jogos érdekünk alapján őrizzük meg.

7.2. Megbízási díj elszámolása

Annak érdekében, hogy a Pannon-Work és az őt megbízó munkáltató a közvetítési szolgáltatás díját elszámolhassák, szükséges, hogy a Pannon-Work egyrészt bizonyítani tudja, hogy mely személyt és mikor közvetítette az adott partner részére, illetve, hogy a partner értesítse a Pannon-Work-öt arról, hogy a közvetített munkavállalót alkalmazza-e vagy sem. A közvetített személy megbízónk által történő foglalkoztatása esetén lényeges az is, hogy a foglalkoztatás mikortól és milyen jogviszony keretében történik. Amennyiben pedig a megbízási díjunk a közvetített személy alapbérének meghatározott százalékos összege alapján került meghatározásra, abban az esetben a megbízási díj elszámolása céljából a közvetített személy szerződéses alapbérének összegét is meg kell, hogy ismerjük.
Az e célból kezelt személyes adatok tehát a közvetítés és a megbízó általi foglalkoztatás ténye és időpontja, illetve a foglalkoztatás visszautasítása, százalékos mértékű közvetítési díj esetén pedig a sikeresen közvetített személy szerződéses alapbérének összege is.
Az adatkezelés jogalapja a megbízási díj érvényesítésére vonatkozó jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Megítélésünk szerint a jogos érdeken alapuló adatkezelésünk arányban áll az érintett személy személyes adataihoz fűződő jogainak korlátozásával, hiszen ezen információk nélkül megbízási díjunkat nem tudnánk érvényesíteni. Az érintett személy pedig tisztában van vele, hogy munkaerő-közvetítés keretében kerül kapcsolatba az érintett munkáltatóval. Szolgáltatásaink igénybevételével ekként tudomásul veszi azt, hogy a szolgáltatással szorosan összefüggő célokból sor kerül személyes adatainak szükségszerű kezelésére.
Amennyiben az adott megbízónk a vele kötött szerződésben meghatározott időtartam (díjköteles időszak) során a közvetített személyt nem alkalmazza, a közvetítés tényét alátámasztó személyes adatokat a jelen pont alapján nem kezeljük tovább a közvetítési díjra vonatkozó igényünk elévülési idejének (díjköteles időszak leteltét követő 5 év) leteltét követően.
A sikeres közvetítés esetén e ténynek a bizonyítása adózási szempontból is szükséges, ezért a sikeres közvetítést tanúsító személyes adatokat az adójogi elévülési idő leteltét követően töröljük.

7.3. Közvetítési garancia teljesítése célból történő adatkezelés

Munkaerő-közvetítés keretében a Pannon-Work az őt megbízó partnere felé garanciát vállalhat arra, hogy az általa közvetített személy a partner által megadott keresési feltételeknek megfelel. A garancia vállalása, annak időtartama és feltételei az adott partnerrel megkötött közvetítési szerződés tárgyát képezik, ezért esetenként eltérőek lehetnek. A garancia értelmében, ha a Pannon-Work által közvetített személy munkaviszonya a garanciális időtartam során a garancia keretébe tartozó okból megszűnik, a Pannon-Work vállalja, hogy újabb jelöltet közvetít a partner részére.
Amennyiben a Pannon-Work a fentiek szerint garanciát vállal, abban az esetben a garanciával érintett jelentkezők pályázati anyagát és a garanciális igény elbírálása keretében, az elbíráláshoz szükséges alább meghatározott személyes adataikat kezelnünk kell a garancia időtartama, illetve a garanciális igények elévülési ideje során.
A garanciális kötelezettség elbírálása céljából a Pannon-Work kezeli:
- a közvetített jelölt pályázati anyagát (annak vizsgálata céljából, hogy a jelölt megfelelt-e a partner által megadott kiválasztási kritériumoknak),
- a partnernél történő munkaviszony létesítésének a tényét, időpontját (a garancia időtartamának számítása céljából),
- a közvetített munkavállalónak a garanciális igény elbírálása szempontjából releváns foglalkoztatási körülményeit (betöltött munkakör, a partner által megfogalmazott foglalkoztatási feltételek betartása),
- a munkaviszony megszűnésének módját, okát és időpontját (garancia feltételeinek vizsgálatára).
A fenti személyes adatok kezelésére a garancia elbírálásához fűződő saját jogos érdekünk, illetve a garanciát érvényesítő partnerünk jogos érdeke alapján kerül sor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalap). A garancia érvényesítésére és elbírálására a fenti személyes adatok kezelése nélkül nincs lehetőség, ezért megítélésünk szerint az Ön fenti személyes adatainak kezelése arányban áll az érdekeinkkel.

7.4. Megbízóval szemben továbbközvetítési kötbér érvényesítése

Amennyiben a közvetítési szerződés tartalmaz erre vonatkozó rendelkezést, és megbízónk az általunk közvetített személyt harmadik fél részére engedélyünk nélkül továbbközvetíti, megbízónk kötbért tartozik fizetni részünkre. A kötbér érvényesítése céljából kezeljük a közvetített személy személyazonosításához szükséges adatokat, a közvetítés bizonyítására az azzal kapcsolatos bizonyítékokat (pl. közvetítést tanúsító e-mail), a megbízó kötelezettségszegését tanúsító bizonyítékok. E személyes adatokat a kötbér igényünk 5 éves elévülési idejének leteltét követően töröljük.
Az adatkezelésünk jogalapja a kötbér érvényesítésére vonatkozó jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). A kötbér érvényesítése céljából a fenti személyes adatok kezelésére mindenképp szükség van, a kötbér érvényesítése üzleti érdekeinket szolgálja. Az igény érvényesítésére a személyes adatok kezelése hiányában nem kerülhet sor. Úgy gondoljuk továbbá, hogy a személyes adatok kezelése e célból nem jár hátránnyal az érintett számára, ezért az adatkezelés megítélésünk szerint arányban áll a személyes adatok felett az érintett rendelkezési jogának korlátozásával.

8. KIK ISMERHETIK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Pannon-Work alkalmazottak

A jelentkezésekhez és az azokban szereplő személyes adatokhoz társaságaink azon munkavállalói férnek hozzá, akiknek a munkaköri feladatai közé tartozik a munkaerő felvételt érintő ügyintézés.

Leendő munkáltatók vagy kölcsönvevők

A leendő munkáltató / kölcsönvevő személyéről még azt megelőzően tájékoztatjuk, hogy bármilyen személyes adatát átadnánk, így biztosítva az Ön számára, hogy eldöntse valóban jelentkezni kíván-e az állásra és ezzel elkerülve, hogy olyan vállalkozás értesüljön az állás iránti érdeklődéséről, ahol most is alkalmazásban áll, illetve azt, hogy az Ön számára nem kívánatos vállalkozással kerüljön kapcsolatba. Amennyiben az adattovábbításhoz hozzájárul vagy már a munkáltató / kölcsönvevő ismeretében jelentkezik az állásra, önéletrajzát vagy annak hiányában a jelentkezéshez szükséges alábbi adatait továbbíthatjuk a potenciális munkáltató / kölcsönvevő felé abból a célból, hogy válogathasson a jelentkezők között:
• jelentkezők neve,
• iskolai végzettségre, képzettségre és korábbi munkatapasztalataira vonatkozó adatai,
• megváltozott munkaképességre vonatkozó adat (ha azt az adott munkakör szükségessé teszi),
• születési dátum (ha azt az adott munkakör szükségessé teszi),
• bérigény, interjún készített feljegyzés, önéletrajz, Pannon-Work által készített értékelés.

Együttműködő partnerek

Saját munkavállalóink kiválasztása során esetenként sor kerülhet személyiség és kompetencia tesztek, felmérések elvégzésére. A teszteket, felméréseket együttműködő partnerünk végzi, mi pedig a teszt, felmérés alapján készült kiértékelést ismerjük meg. Jelenlegi együttműködő partnerünk az SHL Hungary Kft. (2040, Budaörs, Kossuth Lajos utca 20.).

Adatfeldolgozóink

Az adatok tárolására és az adathordozókhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatásra, továbbá egyéb adatkezelési műveletekre adatfeldolgozókat veszünk, vehetünk igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelési műveletek végrehajtása során a jogszabályok és a Pannon-Work utasításai szerint járnak el. Az általunk igénybe vett adatfeldolgozók és azok feladatai:

ADATFELDOLGOZÓ

TEVÉKENYSÉGE

név: INSTANTWEB Kft. székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d 2. em. 18.

honlap üzemeltetés, e-mail szerver fenntartása

név: LEADGEN ONLINE Kft.
székhely: 8380 Hévíz, Nagy Imre utca 10. 1. em. 4.

toborzás keretében landing page üzemeltetés, ott kitöltött jelentkezési űrlapok kezelése

név: Cloud-IT s.r.o.
székhely: Jozefska 7, 811 06 Bratislava, Szlovákia

Adatbázist kezelő Recru nevű szoftver üzemeltetése, tárhely biztosítása

 

9. ADATBIZTONSÁG

Annak érdekében, hogy az általunk kezelt személyes adatok biztonságát, bizalmas jellegét megőrizzük, és megakadályozzuk a személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, különösen az alábbi informatikai és egyéb adatbiztonsági, szervezési intézkedéseket alkalmazzuk. Ezen kívül mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat, és az adatkezeléseink által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk.

A munkaerőfelvétellel összefüggő személyes adatokat egyrészt papír alapon, másrészt elektronikusan kezeljük.
• A papír alapon őrzött, személyes adatot tartalmazó dokumentumokat zárható szekrényben tároljuk az illetéktelen hozzáférésektől védve.
• Az e-mailben, egyéb elektronikus módon megadott személyes adatokat pedig kizárólag a hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkatársaink jogosultak megismerni, kezelni. Biztonsági mentések útján biztosítjuk, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat, valamint esetleges megsemmisülés, megváltoztatás esetén az eredeti adatok visszaállíthatók legyenek.

10. AZ ÖN JOGAI

1./ Hozzájárulás visszavonása
2./ Tájékoztatáshoz való jog / Hozzáféréshez való jog
3./ Adathelyesbítéshez való jog
4./ Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)
5./ Jogos érdeken alapuló adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog
6./ Az adatkezelés korlátozásához való jog
7./ Adathordozhatóság

Hozzájárulás visszavonása Ön jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személyes adatait nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Tájékoztatás kérése / Hozzáférés joga Bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy folyamatban van-e nálunk az Ön személyes adatainak kezelése. Ön jogosult világos, átlátható és érthető tájékoztatást kérni arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait és ezzel kapcsolatosan milyen jogai vannak. Jelen adatkezelési tájékoztató is ezt a célt szolgálja. Kérésére tájékoztatást adunk az Önre vonatkozó, általunk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait, milyen érintetti jogok illetik meg, ha az adatait nem Öntől kaptunk meg, annak forrásáról. A tájékoztatással együtt kérésére az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

Adathelyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, illetve, ha időközben személyes adatai változtak (pl. nevet változtatott, újabb képzettséget szerzett), kérjük, hogy a helyes, megváltozott vagy kiegészítő adatokat közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük, az adatok naprakészségét biztosítsuk.

Személyes adatainak törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) Bármikor, indokolás nélkül jelezheti felénk, hogy a továbbiakban az adott álláslehetőség nem érdekli vagy, hogy a jövőben ne keressük állásajánlatokkal (hozzájárulás visszavonása). Ezt követően személyes adatait – egyéb jogalap hiányában – töröljük. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettségünk teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükség van vagy lehet.

Tiltakozás Jogos érdeken alapuló adatkezelések tekintetében, Ön tiltakozhat az általunk folyatott adatkezelés ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés Önre nézve sérelmes.  Tiltakozás esetén a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatkezelés korlátozása Kérheti, hogy személyes adatait jelöljük meg a jövőbeli kezelésük korlátozása céljából, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) már nincs szükségünk a személyes adatokra az eredeti adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, d) az adatkezelés ellen tiltakozott, és idő szükséges annak vizsgálatára, hogy a törlést más ok akadályozza-e.
A korlátozás ideje alatt az adatot csak tároljuk, azon egyéb adatkezelési műveletet nem végzünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség. Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk
Adathordozhatósághoz való jog Amennyiben személyes adatait elektronikus úton kezeljük, Ön igényelheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban adjuk át az Ön vagy az Ön által kijelölt másik személy részére.

11. JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK MÓDJA A PANNON-WORK MEGKERESÉSE

Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban adja le személyesen bármely kirendeltségünkön vagy küldje meg részünkre az adatvedelem@pannonwork.hu e-mail címre vagy postai levélben Pannon-Work Zrt. 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D. szám alatti címére. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek.

Megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítünk. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

AZ ADATVÉDELMI HATÓSÁGHOZ FORDULÁS, PANASZ TÉTELE
Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:
honlap: http://www.naih.hu/
cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11
postai cím: 1374  Budapest, Pf.: 603.
elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS
Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Blogok
Információk, érdekességek
a munka világából
Hasznos
Dokumentumok
Letölthető önéletrajzminták,
hasznos dokumentumok
Kérdése van?
Tegye fel!
Tapasztalt szakértőink válaszolnak.


Általános jelentkezés